casusluq

casusluq
is. Dövlət sirri olan məlumatı, materialları və s. -ni başqa dövlətə vermək üçün gizli surətdə toplamaqdan ibarət cinayətkar fəaliyyət. Casusluq etmək. – Göyçək. . casusluq xidmətinə görə çox yaxşı təltif ediləcəyinə qəti inanırdı. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • şeytanlıq — is. Xəbərçilik, casusluq, çuğulluq. <Dəmirqaya:> Mirzəağa məni aldadıb. O casusdur. Mən onun etdiyi şeytanlıqlara şahidəm. H. N.. Şeytanlıq etmək (eləmək) – xəbərçilik etmək, çuğulluq etmək, casusluq etmək, xəbərçiliklə, çuğulluqla məşğul… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • agentura — <lat.> 1. Bir müəssisə, idarə və ya təşkilatın agentləri. 2. Xarici hökumətlərin casus və diversantları. // Casuslar; casusluq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nakam — <fars.> bax kamsız. Nakam cavan. Nakam ölmək. Nakam məhəbbət. – <Əbdül:> Sara da getdi! Yazıq qız, nakam qız! Onun ölümü mənim sinəmə bir dağ çəkdi. C. C.. <Xan> gözlərini məchul bir nöqtəyə zilləmiş, igid oğlunun nakam taleyini …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şeytanlamaq — f. Gizli olaraq vermək, xəbər aparmaq, casusluq etmək, çuğullamaq, satmaq. <Mehdi:> Məni şeytanladılar. C. C.. Elə bu vaxtlar o, kooperativ müdiri olan otuz yaşlı qardaşını şeytanladı. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şpionluq — is. Casusluq. . . Bir para müsəlman müəllimlərinin canına bir cin müsəllət olub ki, yoldaşları öz aralarında hər nə deyir, danışırlarsa, haman cin gedib qorodovoya . . xəbər verir; yəni şpionluq edir. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əks-kəşfiyyat — is. <ər.> Düşmən agenturasına qarşı durmaq, casusluq, təxribatçılıq və s. ilə mübarizə aparmaq üçün təşkilat. . . Alman və osmanlı əks kəşfiyyatı da ciddi surətdə işləyir və Cənubi Azərbaycanın hər tərəfində hörümçək kimi öz torunu hörürdü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”